El-kontroll

Nesten halvparten av alle boligbranner i Norge er knyttet til elektrisitet og feil bruk av elektrisk utstyr. Om du gjennomfører en sertifisert el-kontroll som avdekker feil og mangler i el-anlegget, og får rettet opp feilene, får du rabatt på hus-, hytte- og innboforsikringen hos forsikringsselskapene.

Hva sjekkes i en el-kontroll

I en el-kontroll vil elektrikeren sjekker sikringsskapet for varmegang, samt at sikringsskapets generelle tilstand kontrolleres. Strømmåler, jordfeilbryter og evt overspenningsvern vil også kontrolleres. Videre vil elektrikeren måle ledninger og stikkontakter, samt sjekke elektriske apparater som vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder, ovner, etc.

Tilstandsrapport

Blir det oppdaget feil eller mangler vil elektrikeren registrere dette i en tilstandsrapport, og boligeier plikter å få utbedret feilene.